Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych i pism procesowych
oraz występowaniu przed sądami, prokuraturami i urzędami.

Początki zawodu radcy prawnego sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego, gdzie radcowie prawni (łac. Iuris consultus), w hierarchii zawodów prawniczych byli najbardziej światłymi prawnikami, z którymi konsultowano najtrudniejsze zagadnienia prawne, a oni jako eksperci wydawali stosowne opinie (łac. responsum).

W Polsce radcowie prawni wykonują zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Aby wykonywać ten zawód należy m.in. ukończyć studia prawnicze oraz, co do zasady, ukończyć aplikację radcowską, która trwa obecnie 3 lata.

Radca prawny podlega obowiązkowi ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji, zaś swoje czynności zawodowe winien wykonywać sumiennie i z należytą starannością, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a także z poszanowaniem zasad określonych w
Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Nad działalnością radców prawnych czuwa nasz samorząd zawodowy. Jednostkami organizacyjnymi tego samorządu są Okręgowe Izby Radców Prawnych, a w skali ogólnopolskiej Krajowa Izba Radców Prawnych.

Co nas różni od adwokatów?

W chwili obecnej radcowie i adwokaci mogą świadczyć pomoc prawną niemal w takim samym zakresie i formie. Jedyna różnica polega na tym, iż radcowie prawni mogą także świadczyć pomoc prawną na podstawie umowy o pracę, czego adwokatom nie wolno.

Ponadto, co do zasady, nasi koledzy z adwokatury bardzo często specjalizują się wyłącznie w sprawach karnych, zaś innymi dziedzinami prawa np. prawem cywilnym, pracy, gospodarczym lub ubezpieczeniami społecznymi- nie zajmują się wcale lub bardzo rzadko.

Z drugiej strony, nie każdy radca podejmuje się występowania w sprawach karnych. Jednakże, jeśli już świadczy taką pomoc to bardzo często wiedza nabyta w innych dziedzinach prawa pozwala mu do spraw karnych podchodzić bardziej kompleksowo, czyniąc obronę Klienta bardziej efektywną. Niejednokrotnie bowiem wynik sprawy karnej ma potem znaczące przełożenie na postępowania cywilne.

Zarówno radcowie, jak i adwokaci, na salach sądowych występują w specjalnym stroju- zwanym togą. Z tymże radca prawny ma żabot w kolorze niebieskim, zaś adwokat w zielonym.

Obecnie jest w Polsce ok. 28 tys. czynnych radców prawnych i ok. 7,5 tys. aplikantów radcowskich. Liczba ta stale rośnie czyniąc tym samym dostęp do usług prawniczych łatwiejszym i bardziej powszechnym.

Warto korzystać z pomocy radców prawnych, gdyż konsultacja przed podjęciem ważnej decyzji jest często zdecydowanie tańsza niż późniejsze naprawianie ewentualnej szkody. A jeśli masz poważny problem prawny, najlepiej skonsultuj z kilkoma prawnikami i dopiero wtedy podejmij decyzję.

Warto mieć swojego zaufanego prawnika, tak samo jak lekarza, mechanika itd.

My zaś zachęcamy do skorzystania z naszych usług.