Kancelaria Radców Prawnych

Anna Czerniawska

 Anna Czerniawska
Radca Prawny

Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych i pism procesowych oraz występowaniu przed sądami, prokuraturami i urzędami.

Oferta

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

zwolnienia, przywrócenie do pracy, restrukturyzacje, układy zbiorowe, regulaminy prac, wszelkie sprawy związane z ZUS- świadczenia emerytalne, zasiłki itp.

Prawo karne

występowanie w roli oskarżyciela prywatnego lub posiłkowego oraz pełnomocnika lub obrońcy w sprawach karnych, o wykroczenia karnych lub skarbowych

Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe

umowy, sprzedaż, licencje, zasiedzenia, służebność przesył, rozwody, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, kontakty, otwarcie testamentu, nabycie praw do spadku itd

Cennik

Świadczymy Usługi Mediacyjne

Mediacje

(łac. mediatio od mediare ‚być w środku, pośredniczyć ‚od medius‚ środkowy; bezstronny) – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu.

więcej

mediacja

Adres

Kancelaria Radców Prawnych
Anna Czerniawska, Myślibór Ł. Biały s.c.

ul. Pałacowa 4/23
15-064 Białystok

tel./fax (+48) 85 732 04 15

e-mail: kontakt@radca-bialy.pl

NIP: 542-32-32-200

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości